Šobrīd Daugavpilī

Mājokļu komitejas izbraukuma sēde Domes ziņas

92
Mājokļu komitejas izbraukuma sēde

Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas izbraukuma sēde 2020.gada 17.septembrī plkst. 10.30

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

2. Pašvaldības dzīvokļu apsekošana.

 Ziņotājs - Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs.