Šobrīd Daugavpilī

Konferenču cikls „LATVIJAS TERITORIJU ATTĪSTĪBAS IZAICINĀJUMI” Domes ziņas

166
Konferenču cikls „LATVIJAS TERITORIJU ATTĪSTĪBAS IZAICINĀJUMI”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi piedāvājumu jaunajam administratīvi teritoriālajam modelim, ko plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai 2019. gada maijā, lai jau līdz gada beigām Saeima varētu pieņemt normatīvo regulējumu par administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas stāsies spēkā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Pārliecībai par to, vai VARAM piedāvājums administratīvi teritoriālajam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģionu attīstībai un visas valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, iztrūkst objektīvi novērtēta pašreizējā situācija un teritoriju attīstības tendences, kā arī nodefinētas plānoto izmaiņu seku prognozes.

Tieši būtiskākās problēmas identificēšana un risinājuma piedāvāšana tās novēršanai ir vajadzīgā rīcība šī brīža situācijā Latvijā, lai mainītu procesus, kas arvien vairāk veicina iedzīvotāju skaita sarukšanu Latvijā un reģionu nevienlīdzību, kā arī izaugsmes atpalicību no Eiropas Savienības vidējā attīstības līmeņa.

Latvijas lielajām pilsētām, kurās koncentrējas lielākais iedzīvotāju skaits un ekonomiskā aktivitāte, ir jābūt drošām, ka reformas mērķi un rezultāts būs balstīts uz ilgtspējīgas attīstības veicināšanu visos Latvijas reģionos. Tādēļ kopīgās diskusijās nepieciešams rast risinājumus par izmaiņām, lai veicinātu Latvijas reģionu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību.

Lai to īstenotu, no 2019. gada 20. maija līdz 10. jūnijam septiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumiem, katrā reģionā papildus detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām teritorijas attīstības veicināšanai:

 • 20. maijs – konference Ventspilī. Specifiskā tēma: Veselības pakalpojumu tīkls – veselības jomas izaicinājumi reģionā.
 • 24. maijs – konference Liepājā. Specifiskā tēma: Izglītība – ko sagaidām no izglītības sistēmas un kādas ir būtiskākās problēmas tajā, kas kavē teritoriju attīstību.
 • 27. maijs – konference Daugavpilī. Specifiskā tēma: Iekšējā un ārējā drošība – teritoriālā iedalījuma izmaiņu izvērtējums no drošības jautājumu aspekta.
 • 31. maijs – konference Rēzeknē. Specifiskā tēma: Mobilitāte – transporta tīkla trūkumi un izaicinājumi no reģiona skatu punkta.
 • 3. jūnijs – konference Valmierā. Specifiskā tēma: pašvaldību finanšu resursi – kādi ir izaicinājumi izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā un nodokļu politikā, lai veicinātu teritoriju attīstību un pašvaldību iespējas attīstīt ekonomisko aktivitāti teritorijā.
 • 7. jūnijs – konference Jelgavā. Specifiskā tēma: Zemes resurss kā teritoriju attīstības faktors.
 • 10. jūnijs – konference Rīgā. Noslēguma konference.

Dalībnieki:

Republikas pilsētu domes priekšsēdētāji, novada domju priekšsēdētāji, augstskolu rektori, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji, nozares ministriju pārstāvji, vadošie eksperti, pašvaldību speciālisti un eksperti, kā arī pašvaldību iedzīvotāji.

Konferences moderators: Viktors Valainis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors.

Paneļdiskusijas vadītājs: Andris Miglavs, Dr.oec.

KONFERENCE „ Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi” Daugavpilī

 

2019. gada 27. maijs

Daugavpils Universitāte, 308. auditorija,

Vienības iela 13, Daugavpils

Laiks

 

10.00-10.30

Reģistrācija

10.30-10.40

Konferences atklāšana

 

 • Viktors Valainis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors
 • Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

10.40-12.00

Latvijas teritoriju attīstība: šodienas šķēršļi un rītdienas iespējas

 

Izaicinājumi reģiona attīstībai un jaunā administratīvi teritoriālā modeļa ietekme uz teritoriju

 • Irēna Kokina, Daugavpils Universitātes rektore (15 min)

Iekšējās un ārējās drošības izaicinājumi reģionā un citi traucējošie faktori teritorijas izaugsmes veicināšanā

 • Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors (15 min)

Daugavpils pilsētas un tās ietekmes areāla attīstības tendences un attīstības stratēģija

 • Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs (15 min)

Piedāvājums jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījuma modelim

 • Arnis Šults, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Reformu nodaļas vadītājs (10 – 15 min)

Izaicinājumi pārvaldības pārmaiņām teritorijās

 • Stefans Rāzna, Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs (10 – 15 min)

Ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības veicināšana teritorijās un administratīvi teritoriālā iedalījuma izmaiņu loma tajā

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis (10 min)

12.00-12.20

Kafijas pauze

12.20-13.20

Paneļa diskusija: Risinājumi ekonomiski attīstīties spējīgu teritoriju izveidei

Paneļa diskusijas vadītājs: Andris Miglavs, Dr.oec.

Diskusijas dalībnieki:

 • Irēna Kokina, Daugavpils Universitātes rektore;
 • Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs;
 • Stefans Rāzna, Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
 • Arnis Šults, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Reformu nodaļas vadītājs;
 • Aizsardzības ministrijas pārstāvis;
 • Iekšlietu ministrijas pārstāvis;
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis.

13.20 – 13.35.

Konferences kopsavilkums

Konferences moderators