Šobrīd Daugavpilī

Komunālās saimniecības pārvalde turpina projektu īstenošanu sadarbībā ar Zivju fondu Domes ziņas

192
Komunālās saimniecības pārvalde turpina projektu īstenošanu sadarbībā ar Zivju fondu

Komiteju sēdēs deputāti skata jautājumus par materiāli tehniskās bāzes iegādi zivju resursu aizsardzībai un Zivju resursu pavairošanu Lielajā Stropu ezerā. Šie projekti tiek realizēti kopā ar Zemkopības ministrijas Zivju fondu.

Projekta “Materiāli tehniskās bāzes iegāde zivju resursu aizsardzībai” kopējais finansējums ir 1690 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 185 eiro. Paredzēts iegādāties 2 planšetdatorus pārkāpumu protokolu noformēšanai elektroniskā veidā.

Projekta “Zivju resursu pavairošana Lielajā Stropu ezerā” kopējais finansējums ir 9438 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 1038 eiro. Lielajā Stropu ezerā tiks ielaisti 30 tūkst. zandartu mazuļu.

Komunālās saimniecības pārvaldē  ir uzkrāta liela pieredze zivju resursu aizsardzībā, vairāku gadu garumā pilsētas ezeros ir ielaisti dažādu zivju mazuļi, tā pavairojot zivju resursus. Šis darbs tiek mērķtiecīgi turpināts.

Galīgo lēmumu deputāti pieņems Domes sēdē.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.