Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plāns 2019. – 2022. gadam vēl netika apstiprināts Domes ziņas

399
Pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plāns 2019. – 2022. gadam vēl netika apstiprināts

Daugavpils pilsētas domes kārtējās sēdes darba kārtībā bija iekļauts jautājums par Daugavpils pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plāna 2019. – 2022. gadam apstiprināšanu. Jautājuma izskatīšana tika atlikta, dokuments novirzīts tālākai pilnveidošanai.

Plāns bija izstrādāts IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gada 1.3. apakšsadaļas “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” projekta ietvaros, šo darbu Daugavpils pilsētas pašvaldības uzdevumā veica biedrība ,,Mediju radošā studija”.

Pēc tam, kad 2019. gada sākumā  dokuments bija skatīts profilējošā Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un deputātiem radās vairāki jautājumi, tika pieņemts lēmums, ka tas ir jāpapildina un jāprecizē. Domes kārtējā sēdē deputātiem bija piedāvāts apstiprināt koriģēto dokumentu, taču, viņu skatījumā, pie tā vēl ir jāpiestrādā.

Pieņemtais lēmums neietekmēs pašvaldības ieplānoto dalību atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”, jo, saskaņā ar konkursa nolikumu, projekta iesniegumu var iesniegt pašvaldība, kurai ir spēkā esošs darba ar jaunatni plānošanas dokuments vai sadaļa par darba ar jaunatni jautājumiem ir iekļauta citā pašvaldības spēkā esošā attīstības plānošanas dokumentā, vai tiek izstrādāts darba ar jaunatni plānošanas dokuments vai sadaļa par darba ar jaunatni jautājumiem citā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.