Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

341
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 20.jūnijā plkst.11:00, unizsludina šādu darba kārtību:

 

1.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Daugavpils kultūrizglītības biedrība “Uzdim””

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Kultūras pils” vadītāja A.Leščinska

2.

Par lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izpildi Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

3.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Zinātņu vidusskola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Zinātņu vidusskola” direktors V.Azarevičs

4.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2024.gada __.__________saistošo noteikumu Nr.___ „Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes

2022.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils valstspilsētā”” apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvaldes vadītāja p.i. A.Mahļins

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!