Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

316
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 9.novembrī plkst.11:00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja V.Linkeviča

2.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

Ziņotājs – Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā  L.Fiļipova

3.

Par atļauju Latgales zoodārzam slēgt sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti.

 

Ziņotājs – Latgales zoodārza vadītājs M.Pupiņš

4.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola” nolikumā.

5.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils 11. pamatskola” nolikumā.

6.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”” nolikumā

7.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Centra vidusskola” nolikumā.

8.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola” nolikumā.

9.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Iespēju vidusskola” nolikumā.

10.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils Valsts ģimnāzija” nolikumā.

11.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Valstspilsētas vidusskola” nolikumā

12.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “J.Pilsudska  Daugavpils valsts poļu ģimnāzija” nolikumā.

13.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Zinātņu vidusskola” nolikumā.

14.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Saskaņas pamatskola” nolikumā.

15.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils Vienības pamatskola” nolikumā.

16.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

17.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

18.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

19.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

20.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā

21.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

22.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

23.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

24.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

25.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītība iestāde” nolikumā.

26.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA”” nolikumā.

27.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada __.__________ saistošo noteikumu Nr.____ “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.klasē” apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!