Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

614
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjaņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attalinatā režīmā (Zoom) 2021.gada 23.septembrī, plkst.13.30 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr. p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere