Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

432
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 16.novembrī, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.448 "Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi".

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

2.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja A.Dubovska

 

 

3.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centram “Inženieru arsenāls”.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra “Inženieru arsenāls” vadītājs R.Ķikusts

 

 

4.

Par atbalstu projektam un apropriācijas apstiprināšanu Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola" pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi".

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības iestādes “Daugavpils futbols skola” direktors  D.Sarafaņuks

 

 

5.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmā  „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

 

 

Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” direktore I.Kokina

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!