Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

317
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 22.septembrī, plkst.11.00, unizsludina šādu darba kārtību:

1.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

2.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

 

 

 

Ziņotājs –Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

3.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” pamatbudžeta programmā “Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

 

 

Ziņotājs –Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas direktora p.i K.Alžāne

 

 

4.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Ledus sporta skola” pamatbudžeta programmā “Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils Ledus sporta skolas direktore K.Alžāne

 

 

5.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Futbola skola” pamatbudžeta programmā “Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils Futbola skolas direktora vietnieks E.Bovins.

 

 

6.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” pamatbudžeta programmā “Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors N.Čemodanovs.