Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

303
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 21.jūlijā, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

1.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams”.

 

 

 

Ziņotājs  - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Vienības nams” vadītāja R.Osmane

 

 

2.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

 

3.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta

programmā „Vasaras atpūtas un sporta nometnes”.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprindžuka

 

 

4.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”.

 

 

5.

Par grozījumu Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja p.i. A.Romanovskis

 

 

6.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības

iestādes "Daugavpils Futbola skola" nolikumā.

 

 

7.

Par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei "Daugavpils Futbola skola".

 

 

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Futbola skola” direktors D.Sarafaņuks