Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

221
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 6.janvārī, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

  1. Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktora p.i.  – A.Romanovskis

  1. Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.
  2. Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Futbola skola” direktora p.i.  – V.Šteinbergs