Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

56
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 3.jūnijā, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 1.

 Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei.

 Daugavpils pilsētas domes  Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 2.

 Par Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

 Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja J.Jankovska

 3.

 Par Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

 Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas pienākumu izpildītāja                  A.Poļeščuka

 

4.

 

Par Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

 

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja A.Jukša

 5.

 Par Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

 Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja M.Grigorjeva

 6.

 Par Daugavpils Vienības pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

 Daugavpils Vienības pamatskolas direktore E.Zdanovska

 7.

 Par Daugavpils 12.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

 Daugavpils 12.vidusskolas direktore E.Boliņa

 8.

 Par J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas direktors J.Buļs

 

9.

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas  Izglītības pārvaldei.

 

 10.

 Par Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

 Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja O. Groza

 11.

 Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “ Sporta pārvalde” pamatbudžeta programmā “Sporta un treniņu bāzu uzturēšana”.

 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 12.

 Par atbalstu pasākumu rīkošanai.