Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

49
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 8.aprīlī, plkst.11.00,videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

1.

Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Daugavpils 15.vidusskolas direktors A.Gržibovskis

 

2.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” direktore I.Kokina

 

3.

 Par atbalstu  Profesionālās izglītības kompetences centram Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola” projektiem un apropriācijas palielināšanu.

 

 

4.

 Par profesionālās izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

 

5.

 Par Daugavpils mākslinieka Vladimira Ivanova skulptūras “Krokodils” iegādi un  līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas  „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs A.Broks