Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja Domes ziņas

61
Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 18.jūnijā, plkst.11.00 Videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova