Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

132
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2019.gada 3.oktobrī, plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādi.

Daugavpils Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

2.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs A.Burunovs

3.

Par Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un Būvniecības departamenta jautājuma izskatīšana.

Daugavpils pilsētas galvenā māksliniece I.Levša

4.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.569 „Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja S.Zelča

5.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

 

6.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

 

 

 

 

IZBRAUKUMS 

 

plkst.11.30 uz Nīderkuniem vides objekta “krokodils” apskate.