Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

134
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 5.septembrī, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par atbalstu PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” projektam “No radošās idejas līdz radošajai uzņēmējdarbībai”

 

Ziņotājs – Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” direktore I.Kokina

2.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram “Jaunība”

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  vadītāja I.Funte

 

 

3.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Mrija” no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

4.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

 

5.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “ Hokeja klubs Daugavpils”

 

 

6.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.

 

 

7.

Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta sacensībām” apstiprināšanu.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

 

8.

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

 

 

Ziņotājs – J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktore G.Smuļko