Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

231
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 8.augustā, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils “ vadītājs A.Rudzs

2.

 

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

Ziņotājs – Daugavpils Ledus sporta skolas direktors  R.Vabiščevičs

3.

Par  apropriācijas palielināšanu un pārdali.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas p.i. I.Sprindžuka