Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

114
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 23.maijā, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī  Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja direktora I.Paura

2.

 

 

 

3.

 

4.  

Par izstāšanos no biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība”, deleģēšanas līguma ar biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība” izbeigšanu, jauniešu Zinātkāres centra “ ZINOO Daugavpils” nodošanu Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram “Jaunība”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Volejbola klubs “Ezerzeme” no pamatbudžeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts”

Par finansējumu SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” augstas klases sasniegumu sportam

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

5.

 Par finansējuma piešķiršanu filmu konkursa projekta atbalstīšanai

 

Ziņotājs – Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja K.Daņilova

 

 

6.

Par atļauju uzstādīt pieminekli “Geto ieslodzīto piemiņai” uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000111723,

Mihaila ielas 11 rajonā, Daugavpilī

 

Ziņotājs -  Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte