Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

184
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021. gada 17. novembrī, plkst. 11.00.

Darba kārtība

1. Par apropriācijas palielināšanu Latgales Centrālai bibliotēkai pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Ziņotājs - Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

2. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pamatbudžeta programmām.

Ziņotājs - Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs M.Čačka3. Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 274.maija lēmumā Nr.344 “ Par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm”.4. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva5. Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 7, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.6. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā ‘ Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”7. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā ,,Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana".

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova