Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

390
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

2023. gada 16. martā plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Īpašuma un mājokļu komitejas sēde.

Sēdes darba kārtība:

 1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
 2. Par nekustamā īpašuma Asaru ielā 5, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
 3. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 039 0046, nodošanu atsavināšanai.
 4. Par nekustamā īpašuma Mihoelsa ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 5. Par zemes vienības Dzintaru ielā 45, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 6. Par zemes vienības Turaidas ielā 46, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 7. Par zemes vienības Ostrovska ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 8. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130016, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 9. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130017, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 10. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130018, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
 11. Par nekustamā īpašuma Spaļu ielā 4 k-2, Daugavpilī, un tehniskā projekta dokumentācijas pārdošanu izsolē.

Ziņotājs:
Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 1. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmai “Pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

Ziņotājs:
Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes
Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītājas vietniece,
pilsētas galvenā arhitekte I.Ancāne

 1. Par Daugavpils cietokšņa 7. bastiona kazemāta ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” grāmatvedības uzskaitē.
 2. Par Daugavpils cietokšņa 7. bastiona vaļņa ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” grāmatvedības uzskaitē.

Ziņotājs:
Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes
Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!