Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

187
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2024.gada 4.jūlijā plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par dzīvojamās mājas Augstā ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.56 nodošanu atsavināšanai.
  2. Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 72, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.58 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.24 nodošanu atsavināšanai.

Ziņotājs:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

  1. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 031 3751 un 0500 031 3763,
    Daugavpilī, zemes robežu pārkārtošanu.

Ziņotājs:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!