Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

307
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2024.gada 20.jūnijā plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 004 5353, 0500 004 5357,
    0500 004 5371, zemes robežu pārkārtošanu.
  3. Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.69 nodošanu atsavināšanai.
  4. Par dzīvojamās mājas Užvaldes ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.38 nodošanu atsavināšanai.
  5. Par dzīvojamās mājas Varšavas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai.
  6. Par nekustamā īpašuma Ūdens ielā 24, Daugavpilī, apgrūtināšanu.
  7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 031 0197 (kad.Nr.0500 031 0197), Daugavpilī, sadali.

Ziņotājs:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!