Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

389
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2024.gada 1.februārī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.34 nodošanu atsavināšanai.
  4. Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.11 nodošanu atsavināšanai.
  5. Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.91 nodošanu atsavināšanai.
  6. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 011 0044, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas Zemessardzei.
  7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 037 0081, Daugavpilī, sadali.

Ziņotājs:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!