Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

234
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 16.novembrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par dzīvokļu īpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
  3. Par zemes vienības Gaismas ielā 2A, Daugavpilī, Apbūves tiesības līguma laušanu.
  4. Par grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.665 “Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”.
  5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 039 0328, Daugavpilī, sadali.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte