Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

109
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 4.augustā plkst. 9.00

Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes vienības Artilērijas ielā 38, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  2. Par zemes vienības Artilērijas ielā 32F, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  3. Par zemes vienības Artilērijas ielā 41, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  4. Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20, Daugavpilī, bez atlīdzības nodošanu valsts īpašumā.
  5. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmuma Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.