Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

181
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

2023. gada 7. septembrī plkst. 9.00 notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Īpašuma un mājokļu komitejas sēde (Kr. Valdemāra ielā 1, sēžu zālē).

Sēdes darba kārtība:

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamo īpašumu Demenes iela 8A un Jaunciema ielā 9, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par zemes vienības Asaru ielā 5, Daugavpilī, pārdošanu elektroniskā izsolē un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
  4. Par grozījumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 007 0714, Daugavpilī, nomas līgumā Nr.ZN 6/2021.

Ziņotājs:
Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juriste E. Kavševiča-Semjonova

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!