Šobrīd Daugavpilī

ĪPAŠUMA UN MĀJOKĻU KOMITEJAS SĒDE Pašvaldības ziņas

346
ĪPAŠUMA UN MĀJOKĻU KOMITEJAS SĒDE

 Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 7.jūlijā plkst. 9.00

Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

 

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.8 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par dzīvojamās mājas Imperatora ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai.
  4. Par zemes vienības Arendoles ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  5. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 017 2423, ieguldīšanu  SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” pamatkapitālā.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.

 

  1. Par ilgtermiņa aktīvu Dobeles ielā 46, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzkaitē.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova.

 

  1. Par grozījumu Daugavpils domes 2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 ”Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

 Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva.