Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

287
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 21.jūlijā plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

1. Par zemes gabalu un projekta Nr.LLI-472 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina.

2Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
3. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 039 2817 nodošanu atsavināšanai.
4. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 022 0199 nodošanu atsavināšanai.
5. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0153 nodošanu atsavināšanai.
6. Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500 013 0016, 0500 013 0017, 0500 013 0018 nodošanu atsavināšanai.
7. Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50 nodošanu atsavināšanai.
8. Par zemes vienības Daugavas ielas 107 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
9. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000044013, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
10. Par zemes vienības Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
11. Par zemes vienības Artilērijas ielā 32C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
12. Par zemes vienības Artilērijas ielā 32E, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
13. Par nekustamo īpašumu maiņu.
14. Par nekustamo īpašumu maiņu.
15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0046, Daugavpilī, sadali.
16. Iesnieguma izskatīšana (reģ.Daugavpils pilsētas pašvaldībā 13.07.2022. ar Nr.1.2.-7/2215).
17. Iesnieguma izskatīšana (reģ.Daugavpils pilsētas pašvaldībā 15.07.2022. ar Nr.1.2.-7/2247).

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.