Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

57
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 3.jūnijā plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

  1. Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 12.novembra lēmuma Nr.596 atcelšanu.
  2. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 020 0104 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 030 1416 nodošanu atsavināšanai.
  4. Par nekustamo īpašumu Mihaila ielā 1, Daugavpilī, un Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  5. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 21, Daugavpilī; Nikolaja ielā 23, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  6. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 0317, Stacijas ielā 133, Daugavpilī, daļas, 600 m2 platībā, nomas tiesību izsoli.
  7. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371929, Liliju ielas 4B rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  8. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 026 0019, “18.novembra ielas rajonā”, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs