Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

55
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 22.aprīlī plkst. 10.00

Videokonferences režīmā

  1. Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 029 0812, Dzintaru ielā 74, Stropu ezera krastā, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
  3. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada l2.maija lēmumā Nr.255.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte