Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

56
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2020.gada 18 .jūnijā plkst. 10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

  1. Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmumā Nr.761 “Par neapbūvēta zemes gabala iznomāšanu SIA “INTERGAZ””.
  4. Par zemes vienības Kauņas ielā 184B, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  5. Par zemes vienības Butļerova ielā 1 k-8 – 185, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītājas p.i. A.Nikolajevs