Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde (AUDIO) Domes ziņas

55
Īpašuma komitejas sēde (AUDIO)

 Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2020.gada 14.maijā plkst. 10.00 (AUDIO)

  1. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  2. Par nekustamā īpašuma Liela ielā 49, Daugavpils, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai.
  3. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 017 3221 pieņemšanu dāvinājumā.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funt