Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

120
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 22.novembrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

Domes sēžu zālē

  1. Par zemes gabala Dravnieku ielā 148, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0022, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.661 “Par nekustamā īpašuma Parka ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs””.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte