Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

63
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2019.gada 23.maijā plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē1. Par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu atsavināšanai.
2. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181506, daļas nomas tiesību izsoli.
3. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, daļas nomas tiesību izsoli.
4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012402, daļas nomas tiesību izsoli.
5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017713, nomas tiesību izsoli.
6. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017751, nomas tiesību izsoli.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.