Šobrīd Daugavpilī

Ievēlēta 4. Daugavpils pilsētas Jauniešu domes valde Pašvaldības ziņas

1082
Ievēlēta 4. Daugavpils pilsētas Jauniešu domes valde
  1. septembrī Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē notika Daugavpils pilsētas Jauniešu domes valdes vēlēšanas.

 

Uz veselu gadu prezidenta amatā balsošanas rezultātā tika ievēlēta Anastasija Gavriļenko.

„Mani sauc Anastasija Gavriļenko un es esmu Daugavpils Centra vidusskolas skolniece. Es esmu aktīva, čakla, atbildīga, kā arī ieinteresēta savas pilsētas dzīvē. Es mīlu Daugavpils pilsētu un zinu, ka pilsētas nākotne ir mūsu rokās. Man ir vadīšanas prasme un pieredze, jau devītajā klasē es biju Skolēnu līdzpārvaldes prezidente. Tagad es gribu mainīt ne tikai savas skolas dzīvi, bet arī attīstīt visu pilsētu, jo zinu, ka man pietiek vēlmes un spēka.”

 

Viceprezidenta amatā tika ievēlēts Sergejs Sokolovs.

„Mani sauc Sergejs Sokolovs un es mācos Daugavpils Centra vidusskolā. Es esmu savas skolas Skolēnu līdzpārvalds pārstāvis un aktīvi piedalos savas skolas un klases dzīvē. Man liekas, ka viceprezidenta darbs nav vieglāks par prezidenta darbu, tieši tāpēc es vēlos būt prezidenta “labā roka”. Es gribu palīdzēt, kā arī motivēt Jauniešu domes pārstāvjus un, protams, attīstīt pilsētas dzīvi dažādās jomās. Es ceru, ka man viss izdosies, un apsolu, ka veltīšu daudz spēka jaunu ideju realizēšanai.”

 

Jauniešu domes pārējos valdes amatus pildīs:

 

Sekretāre-protokoliste - Regīna Vingre.

„Mani sauc Regīna Vingre un es esmu Daugavpils Centra vidusskolas skolniece. Es esmu aktīva, atbildīga, izpalīdzīga un protu sadarboties ar cilvēkiem. Man jau bija neliela pieredze skolas parlamentā, kā arī es biju brīvprātīgā dažādos pasākumos. Tieši tāpēc man jābūt par sekretāri, lai visa dokumentācija būtu kārtībā un e-pasts vienmēr būtu pārbaudīts.”

 

Sabiedrisko attiecību koordinatore - Sņežana Skudra.

„Mani sauc Sņežana Skudra un es esmu Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece. Jau sākot no 1.klases aktīvi piedalos pasākumos un konkursos, iesaistos radošajos kolektīvos. Ir arī pieredze no pamatskolas – biju par skolas parlamenta dalībnieci. Gadi iet, intereses mainās. Tagad interese ir arī par brīvprātīgo darbu, kuram cenšos veltīt laiku. Neaizmirstu arī par skolas vārdu un dziedu skolas jauktajā korī „DVEIŅUVA".

Mūsdienu jaunatnes prioritātē ir gadžeti, tie komunicē čatojot, vārdu sakot dzīvo virtuālā pasaulē. Bieži vien var sastapt bērnus un jauniešus, kuri smēķē un lieto alkoholu. Esmu pret to! Ļoti ilgojos pēc tiem laikiem, kad mēs ar draugiem bērnībā laiku pavadījām skraidot, spēlējot spēles. Gribētos, lai mūsdienu bērni arī tā augtu.

Mans mērķis ir izdarīt visu iespējamo, kas ļautu mūsu jaunatnei dzīvot veselīgu dzīvesveidu, saskatīt labumus ne tikai alkoholā un cigaretēs, ļaut  jauniešiem īstenot savas vēlmes. Tādēļ es uzskatu, ka esmu laba kandidāte, lai kļūtu par Jaunatnes  Domes sabiedrisko attiecību  koordinatori.”

 

Kultūras jautājumu koordinatore – Karolina Vasiļevska.

„Mani sauc Karolīne Vasiļevska un es esmu Sventes vidusskolas 12.klases skolniece.Vienmēr biju ļoti aktīva, it īpaši savā skolā un novadā. Skolā  jau otro gadu esmu skolēnu pašpārvaldes prezidente.

Piedalījos daudzos pagasta koncertos, sporta pasākumos, kā arī jau 3 gadus aktīvi piedalos brīvprātīgajā darbā. Esmu ļoti aktīva un nevaru sēdēt uz vietas, protu un ar prieku sadarbojos ar cilvēkiem.

Esmu ļoti laimīga, ka iepazinos ar Daugavpils novada aktīvajiem jauniešiem, un, ka arī man ir iespēja palīdzēt attīstīt mūsu novada un jauniešu dzīvi, padarot to interesantāku un aktīvāku.”

 

Sporta un veselības koordinators – Timurs Boraņenko.

„Mani sauc Timurs Boraņenko un es mācos DC vidusskolā. Gribu būt par sporta koordinatoru, jo esmu ieinteresēts sportā un sporta pasākumu attīstīšanā Daugavpilī. Sports manā dzīvē ir svarīgs un stāv pirmajā vietā. Vēl par sevi varu teikt, ka esmu mierīgs, čakls un atvērts cilvēks . Es centīšos uzlabot sporta pasākumu kvalitāti un dažādību.”

 

Izglītības jautājumu koordinators - Nikita Kuzmins.

„Mani sauc Nikita Kuzmins. Par primāro darbības mērķi es izvirzīju jauniešu informēšanu par neformālās un interešu izglītības pieejamību Daugavpils pašvaldībā. Lai veicinātu jauniešu interesi un informētību par Jauniešu neformālās izglītības centra iespējām, mans darba uzdevums būtu: organizēt tematiskus seminārus skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem par neformālās izglītības jēdzienu un iespējām Daugavpilī, kā arī ekskursijas uz JNIC.

Par savas darbības prioritātēm uzskatu skolēnu iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā un labdarības akcijās. Jāpanāk, lai skolas, sadarbojoties ar Jaunatnes nodaļu un/vai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, piedalītos kāda labdarības brauciena organizēšanā un īstenošanā. Brīvprātīgais darbs un labdarība varētu kļūt par lielisku dāvanu Latvijas simtgadei.”

 

Attīstības un sadarbības jautājumu koordinators - Ņikita Aleksejevs.

 

 

Apsveicam jaunievēlēto Daugavpils pilsētas Jauniešu domes valdi!

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību koordinatore

Sņežana Skudra

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!