Šobrīd Daugavpilī

Iedzīvotāju pieņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pašvaldībā ārkārtējās situācijas laikā Pašvaldības ziņas

546
Iedzīvotāju pieņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pašvaldībā ārkārtējās situācijas laikā

Sākot ar 15. novembrī Daugavpils pilsētas pašvaldība iedzīvotāju pieņemšana klātienē tiek organizēta pēc iepriekšējā pieraksta. Šāds lēmums pieņemts balstoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Informācijas birojs (Kr. Valdemāra iela 1) iedzīvotājus pieņem klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Noskaidrot informāciju par to, pie kura speciālista vērsties var zvanot uz kādu no Daugavpils pilsētas pašvaldības informācijas biroja tālruņiem – 654 04399 vai 654 04344, kā arī rakstot uz e-pastiem info@daugavpils.lv un infodome@daugavpils.lv. Pašvaldības speciālistu kontaktinformācija pieejama arī mājaslapā www.daugavpils.lv/kontakti.

Iesniegumus iekļaušanai Baltkrievijas pie­robežas teritorijas šķērsošanas sarakstos jāsūta uz maija.frolova@daugavpils.lv, tālr. 654-04321. Atgādinām, ka pašvaldībai adresētus iesniegumus ar reģistrēt izmantojot vienoto sistēmu www.latvija.lv.

Personas, kurām nav pieejami elektroniskās autentifikācijas rīki, pēc iepriekšējā pieraksta Informācijas birojā ir iespēja saņemt izdrukātu Covid-19 sertifikātu.

Ņemot vērā noslogojumu, aicinām iedzīvotājus izturēties ar sapratni, ja operatīvi neizdodas sazināties ar Informācijas biroja speciālistiem.

 

Daugavpils pilsētas domes vadība un deputāti (Kr. Valdemāra iela 1) iedzīvotājus klātienē pieņems pēc iepriekšēja pieraksta. Informācija par vadības un deputātu pieņemšanas laikiem pieejama pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv/kontakti. Iedzīvotāju ievērībai atgādinām, ka informācija regulāri tiek aktualizēta. Ierašanās uz pieņemšanu 5 minūtes pirms nozīmētā laikā.

 

Pašvaldības Juridiskais departaments (Kr. Valdemāra iela 1)  iedzīvotāju pieņemšanu organizē, pēc iepriekšēja pieraksta piesakoties pa tālruni 654 04304 vai 654 04366.

 

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta (Kr. Valdemāra iela 1) nodaļu speciālisti ārkārtējās situācijas laikā sniegs attālinātās konsultācijas un nepieciešamības gadījumā iedzīvotājus pieņems klātienē tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Departamenta vadītājas, nodaļu vadītāju un speciālistu kontakti pieejami pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv/kontakti. Atgādinām, ka sagatavot un iesniegt dokumentus elektroniskā veidā iedzīvotāji var arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv sadaļā “Iesniegumi iestādei” vai portālā www.epakalpojumi.lv.

 

Attīstības departaments (Kr. Valdemāra iela 13) iedzīvotājus pieņem “zaļajā režīmā”, kā arī piedāvā attālinātas konsultācijas. Darbinieku kontaktinformācija pieejama www.daugavpils.lv/kontakti. Apmeklētājus klātienē pieņem tikai nodarbinātības organizatore Z. Circene, projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros, t: 654 27250.

Klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

 

Apmeklētājiem ir jābūt maskās, un jāaizpilda apliecinājums, ka nav akūtu elpceļu slimības pazīmju, nav noteikta pašizolācija, nav COVID-19 slimnieka kontkatpersona.

 

Daugavpils dzimtsarakstu nodaļas (Raiņa iela 27) pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta vai attālināti. Arhīva atkārtotos dokumentus var pieprasīt elektroniski caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā dzimt@daugavpils.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Dzimšanas reģistrācija - 654 25515, 27031199;

Miršanas reģistrācija - 654 76778, 27031199;

Laulības reģistrācija - 654 76780, 27031199;

Arhīvs - 65 422575,  654 25056, 27031199;

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa - 654 24324, 27031199.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Bāriņtiesa (Raiņa iela 27) turpina darbu klātienē, lai prioritāri tiktu nodrošināta bērnu vai aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība, taču šajos ārkārtējos apstākļos aicina iedzīvotājus neapmeklēt iestādi klātienē, bet nepieciešamības gadījumā sazināties pa kontakttālruņiem, kas pieejami pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv/kontakti.

 

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (Raiņa iela 28) iedzīvotājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00 un trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00. Pierakstīties konsultācijām varat zvanot 26402651, 65407780 vai rakstot ppdep@daugavpils.lv. Dokumentus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu ppdep@daugavpils.lv vai izmantojot būvniecības informācijas sistēmu www.bis.gov.lv, vai pa pastu: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, vai atstājot pastkastītē 1. stāvā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa