Šobrīd Daugavpilī

Grozīti Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu" Domes ziņas

88
Grozīti Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.4

Noteikumi paredz palielināt ģimenes (personas) ienākuma līmeni līdz 400 euro personas atzīšanai par maznodrošinātu (agrāk bija 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, jeb 344 euro 2020.gadā), un pieļaujamo uzkrājumu apmēru 1200 euro (agrāk bija 240% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, jeb 1032 euro 2020.gadā), tādejādi paplašinot personu loku maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanai.

Paredzēts, ka noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.decembri un tādejādi līdz 2020.gada 31.decembrim saņemtais maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss saglabāsies uz tā piešķiršanas termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 30.novembrim, un tas būs pamats ģimenei (personai) valsts un pašvaldības noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai. Noteikumi pozitīvi ietekmēs aptuveni  600 ģimenes.

Ar 2021.gada 1.janvāri stāsies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas noteiks citu kārtību maznodrošinātas ģimenes /personas statusa saņemšanai (piemēram, tiek plānots ka pašvaldībām nebūs tiesību saistošajos noteikumos noteikt tos īpašumus, kas netiek ņemti vērā, piešķirot maznodrošinātas ģimenes /personas statusu).

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un speciālists Marina Gorkina.