Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

572
Finanšu komitejas sēde

2023. gada 7. septembrī plkst. 14.00 notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Finanšu komitejas sēde  (Kr. Valdemāra ielā 1, sēžu zālē).

Sēdes darba kārtība:

1. Par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmai „Pašvaldības autoceļu (ielu) fonds, t.sk. VB mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”
2. Par kustamās mantas atsavināšanu
Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs V. Golubevs

3. Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā Vidzemes ielā 41A”
Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D. Krīviņa

4. Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”
5. Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada __. _______ saistošo noteikumu Nr.__ „Pašvaldības sociālie pakalpojumi” apstiprināšanu
Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja M. Gerasimova

6. Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Kultūras pārvalde”
Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pārvalde” vecākā kultūras pasākumu organizatore V.Viļevko

7. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Krievu kultūras centrs”
Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” vadītāja N. Kožanova

8. Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks A. Linkevičs

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Daugavpils latviešu biedrība” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”
Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta vadītāja Ž. Kobzeva

10. Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņotājs – Daugavpils Iespēju vidusskolas direktore I. Brokāne

11. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181509, 1.maija ielā 2, Daugavpilī, pārdošanu
12. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312515, Īrisu ielā 55A, Daugavpilī, pārdošanu
13. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313913, Begoniju ielā 110, Daugavpilī, pārdošanu
14. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052829, Jātnieku iela 83A k-10, Daugavpils, pārdošanu
15. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052827, Jātnieku iela 83A k-12, Daugavpils, pārdošanu
16. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061104, Silikātu iela 3A k-120, Daugavpils, pārdošanu
17. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049520, Avotu ielā 19 k-8, Daugavpilī, pārdošanu
18. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049607, Avotu iela 19 k-25, Daugavpils, pārdošanu
19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000049615, Avotu ielā 19 k-33, Daugavpilī, pārdošanu
20. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045372, Avotu ielā 19 k-2 -111, Daugavpilī, pārdošanu
21. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283843, Butļerova ielā 1 k-1 - 7, Daugavpilī, pārdošanu
22. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283842, Butļerova ielā 1 k-1 - 8, Daugavpilī, pārdošanu
23. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283841, Butļerova ielā 1 k-1 - 9, Daugavpilī, pārdošanu
24. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102322, Balvu iela 1C k-3 - 77, Daugavpils, pārdošanu
25. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102515, Balvu iela 1C k-24 - 784, Daugavpils, pārdošanu
26. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061030, Klusā iela 18 k-1 - 42, Daugavpils, pārdošanu
27. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061084, Klusā iela 18 k-1 - 642, Daugavpils, pārdošanu
28. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061008, Klusā iela 18 k-1 - 643, Daugavpils, pārdošanu
29. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060817, Klusā iela 18 k-2 - 506, Daugavpils, pārdošanu
30. Par nekustamo īpašumu Demenes ielā 8A un Jaunciema ielā 9, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai
31. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai
32. Par zemes vienības Asaru ielā 5, Daugavpilī, pārdošanu elektroniskā izsolē un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu
33. Par grozījumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000070714, Daugavpilī, nomas līgumā Nr.ZN 6/2021
Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I. Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!