Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

589
Finanšu komitejas sēde

2023. gada 16. martā plkst. 14.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Finanšu komitejas sēde

Sēdes darba kārtība:

1.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

2.

Par nekustamā īpašuma Asaru ielā 5, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

3.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000390046, nodošanu atsavināšanai

4.

Par nekustamā īpašuma Mihoelsa ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

5.

Par nekustamā īpašuma Spaļu ielā 4k-2, Daugavpilī, un tehniskā projekta dokumentācijas pārdošanu izsolē

6.

Par zemes vienības Dzintaru ielā 45, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

7.

Par zemes vienības Turaidas ielā 46, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

8.

Par zemes vienības Ostrovska ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130016, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130017, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130018, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000082308, Zeltkalna ielā 45, Daugavpilī, 5/9 domājamo daļu pārdošanu

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000082001, Vidzemes ielā 20, Daugavpilī, pārdošanu

14.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 34A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 izsoles noteikumu apstiprināšanu

15.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.09.2022. lēmumā Nr.614 „Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 izsoles noteikumu apstiprināšanu”

16.

Par grozījumiem Daugavpils domes 29.12.2022. lēmumā Nr.920 „Par dzīvokļu īpašumu Andreja Pumpura ielā 147, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu”

17.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.09.2022. lēmumā Nr.612 „Par dzīvojamās mājas Poligona ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 izsoles noteikumu apstiprināšanu”

18.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.12.2022. lēmumā Nr.867 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 izsoles noteikumu apstiprināšanu”

19.

Par grozījumiem Daugavpils domes 15.12.2022. lēmumā Nr.866 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 izsoles noteikumu apstiprināšanu”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

20.

Par Daugavpils Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja V.Linkeviča

 

 

21.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.93 „Par atbalstu projektam „Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī””

22.

Par Daugavpils cietokšņa 7.balstiona kazemāta ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” grāmatvedības uzskaitē

23.

Par Daugavpils cietokšņa 7.balstiona vaļņa ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” grāmatvedības uzskaitē

24.

Par projekta „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”, Nr.5.6.2.0/20/I/018 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

25.

Par projekta „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”, Nr.5.6.2.0/20/I/018 ietvaros radīto materiālo vērtību ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!