Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

260
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2022.gada 22.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

 

 

1.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības apakšprogrammā „Iestādes pārvalde un vadība”

 

Ziņotājs –Pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

 

 

2.

Par atļauju slēgt pakalpojuma līgumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas sertifikāciju (ISO 50001:2018)

 

Ziņotājs – Pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

3.

Par apropriācijas palielināšanu pašvaldības budžeta programmai „Pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”

 

Ziņotājs – Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.22 „Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm”

 

Ziņotājs – Pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla un informācijas sistēmu vadības nodaļas vadītāja, personāla speciāliste A.Kokina

 

 

5.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns

 

 

6.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Ledus sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs –Daugavpils Ledus sporta skolas direktore K.Alžāne

 

 

7.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas direktora p.i. K.Alžāne

 

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors N.Čemodanovs

 

 

9.

Par apropriācijas palielināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – Daugavpils Futbola skolas direktora vietnieks E.Bovins

 

 

10.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

11.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

12.

Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests” no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai” un apropriācijas palielināšanu

 

Ziņotājs – Pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” vecākā juriste L.Žuromska

 

 

13.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai „Pašvaldības nekustamā īpašuma iegāde un nojaukšana”

14.

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 55A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

15.

Par dzīvojamās mājas Imantas ielā 51, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.63 nodošanu atsavināšanai

16.

Par zemes gabala Zvīņu ielā 3, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

17.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281414, Butļerova ielā 1 k-5-95, Daugavpilī, pārdošanu

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270210, Atpūtas  ielā 30, Daugavpilī, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312610, Īrisu ielā 80, Daugavpilī, pārdošanu

 

Ziņotājs –Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs