Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

322
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2022.gada 21.jūlijā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē  Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras  „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2021.gada publisko pārskatu

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024.gadam apstiprināšanu

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ž.Kulakova

 

 

3.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai „Ilgas” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

 

 

4.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams”

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja R.Osmane

 

 

5.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta programmā „Bāriņtiesa”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja E.Praņevska

 

 

6.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas vietniece R.Vavilova

 

 

7.

Par zemes gabalu un projekta Nr,LLI-472 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

 

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības un  Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības un  Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” direktora p.i. J.Sokolova

 

 

9.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta apakšprogrammām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

10.

Par grozījumu Daugavpils domes 2020.gada 24.septembra noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. A.Romanovskis

 

 

11.

Par interešu izglītības programmas apstiprināšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola”

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” nolikumā

 

Ziņotājs – Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola” direktors D.Sarafaņuks

 

 

13.

Par apropriācijas palielināšanu  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā „Vasaras atpūtas un sporta nometnes”

14.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprindžuka

 

 

15.

Par nekustamo īpašumu maiņu

16.

Par nekustamo īpašumu maiņu

17.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

18.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000080153 nodošanu atsavināšanai

19.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000220199 nodošanu atsavināšanai

20.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000392817 nodošanu atsavināšanai

21.

Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 05000130016, 05000130017, 05000130018 nodošanu atsavināšanai

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313013, Salviju ielā 14, Daugavpilī, pārdošanu

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320620, Mazajā Viršu ielā 12, Daugavpilī, pārdošanu

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310147, Dravnieku ielā 50A, Daugavpilī, pārdošanu

25.

Par zemes vienības Daugavas ielas 107 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

26.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32B, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

27.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

28.

Par zemes vienības Artilērijas ielā 32E, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000044013, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

30.

Par dzīvojamās mājas Inženieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50 nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte