Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde (audio) Domes ziņas

205
Finanšu komitejas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2020.gada 23.jūlijā, plkst. 15.00 videokonferences režīmā 

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks A.Linkevičs

 

 

2.

Par apropriācijas pārdali budžeta iestādei „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs”

 

Ziņotājs – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere

 

 

3.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Poļu kultūras centram

 

Ziņotājs – Poļu kultūras centra vadītāja Ž.Stankeviča

 

 

4.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko mākslas centram

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs M.Čačka

 

 

5.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

 

 

6.

Par apropriācijas pārdali budžeta programmā „Pašvaldības parādu procentu un pakalpojumu apmaksa”

7.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 „Rīteiropas vērtības” īstenošanai

8.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta „Skolas ielas pārbūve posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas pārbūve posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas pārbūve posmā no Dostojevska ielas līdz Staru ielai 80, Daugavpilī” īstenošanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītājas vietniece L.Bebriša

 

 

9.

Par atbalstu Daugavpils 3.vidusskolas projektam „Pārmaiņu ieviešanas atslēga – efektīva mācību stunda” un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos E.Balode

 

 

10.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

11.

AS „Daugavpils satiksme” ziņojums par Kohēzijas fonda projekta  „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” īstenošanas gaitu

 

Ziņotājs – AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja D.Briška

 

 

12.

SIA „Daugavpils ūdens” ziņojums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī  Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizācijas gaitu un aktualitātēm (uz 20.07.2020.)

13.

SIA „Daugavpils ūdens” ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”  Nr.4.2.2.0/18/I/008 realizācijas gaitu un aktualitātēm (uz 20.07.2020.)

 

Ziņotājs – SIA „Daugavpils ūdens” projektu ieviešanas vienības vadītāja A.Vasiļjeva

Audio