Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

58
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 3.jūnijā, plkst.15.00 videokonferences režīmā

 DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 27.02.2020. lēmumā Nr.91 „Par atbalstu projektam „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta””

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

2.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 

 

3.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

Ziņotājs – J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas direktors J.Buļs

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde” pamatbudžeta programmā „Sporta un treniņu bāzu uzturēšana”

5.

Par atbalstu pasākumu rīkošanai

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

 

6.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde

 

 

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000321334, Viršu ielā 54A k-1 – 19, Daugavpilī, pārdošanu

8.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000032008, Sloku ielā 13, Daugavpilī, pārdošanu

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000154512, Randenes ielā 6V, Daugavpilī, pārdošanu

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313821, Begoniju ielā 97, Daugavpilī, pārdošanu

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101522, Balvu ielā 1C k-519, Daugavpilī, pārdošanu

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371929, Liliju ielas 4B rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

13.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 030 1416 nodošanu atsavināšanai

14.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 020 0104 nodošanu atsavināšanai

15.

Par nekustamo īpašumu Mihaila ielā 1, Daugavpilī, un Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

16.

Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 21, Daugavpilī, Nikolaja ielā 23, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 026 0019, „18.novembra ielas rajonā”, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 0317, Stacijas ielā 133, Daugavpilī, daļas 600 m² platībā, nomas tiesību izsoli

19.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbu veikšanai peldvietas un pludmales ierīkošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Stropu ezerā Stropu ielā 40, Daugavpilī

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs