Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

92
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 4.martā, plkst.15.00 videokonferences režīmā

 

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par atbalstu projektam „Materiāltehniskās bāzes iegāde zivju resursu aizsardzībai”

2.

Par atbalstu projektam „Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

3.

Par apropriācijas apstiprināšanu un mantas nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” lietošanā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” direktora p.i. R.Funts

 

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādī”

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs M.Čačka

 

 

5.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

 

6.

Par projekta Nr.EKII-3/26 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu un ilgtermiņa sasniedzamo rezultātu uzturēšanu

7.

Par grantu programmas „Impulss” realizāciju

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

8.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja p.i. I.Saveļjeva

 

 

9.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

10.

Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

11.

Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 16, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283968, Butļerova ielā 1 k-6 – 118, Daugavpilī, pārdošanu

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101487, Balvu ielā 1C k-10 – 396, Daugavpilī, pārdošanu

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102330, Balvu ielā 1C k-85, Daugavpilī, pārdošanu

15.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220018, Daugavpilī, daļu

16.

Par zemes vienību, kadastra apzīmējumi 0500 001 8206 un 0500 0016 6502, robežu pārkārtošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte