Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

69
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2020.gada 18.jūnijā, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

2.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

3.

Par apropriācijas pārdali profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Ledus sporta skola”

 

Ziņotājs – Daugavpils Ledus sporta skolas direktore K.Alžāne

 

 

4.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

6.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām

7.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

9.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA „Daugavpils ūdens”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

10.

Par zemes vienības Kauņas ielā 184B, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

11.

Par zemes vienības Butļerova ielā 1 k-8-185, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmumā Nr.761 „Par neapbūvēta zemes gabala iznomāšanu SIA „INTERGAZ””

13.

Par apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

14.

Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs