Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

140
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2020.gada 19.martā, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes konferenču zālē (1.stāvā)

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2019.gada pārskata apstiprināšanu

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks A.Linkevičs

 

 

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs A.Pudāns

 

 

4.

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18//I/004 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

5.

Par projekta Nr.8.1.2.0./17/I/026 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

6.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 29.decembra lēmumā Nr.731 Par atbalstu projektam „Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”

7.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

8.

Par dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 71, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.51 nodošanu atsavināšanai

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8206. Raiņa ielā 69 (Daugavpils Centrālais parks), daļas nomas tiesību izsoli

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000154507, Randenes ielā 2A, Daugavpilī, pārdošanu

11.

Par dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 pārdošanu

12.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 31, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 pārdošanu

13.

Par zemes vienības Plūmju ielā 31, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

14.

Par zemes vienības Kauņas ielā 178A, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 029 1803, Krimuldas ielā 41, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte