Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

263
Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 17.oktobrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē.

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi”

 

Ziņotājs – Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs A.Burunovs

2.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”         vadītājs A.Pudāns

3.

Par apropriācijas palielināšanu PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore I.Kokina

4.

Par līdzekļu ieplānošanu lifta ierīkošanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā

5.

Par apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

vadītājs V.Plonis

6.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

7.

Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Volejbola klubs „miLATss”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.septembra lēmumā Nr.500

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra lēmumā Nr.564

10.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem biedrībai „Fitnesa Federācija” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

11.

Par projekta Nr.EKII-2/3 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

12.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”

13.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. E.Kuzmina

14.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugava Chess”

 

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

15.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām

16.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Saules stariņi”

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103014, Balvu ielā 1C k-30 – 931, Daugavpilī, pārdošanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283959, Butļerova ielā 1 k-6 – 109, Daugavpilī, pārdošanu

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260107, 18.novembra ielā 370, Daugavpilī, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210663, Senlejas ielā 45, Daugavpilī, pārdošanu

21.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000392205, Rožu ielas 6 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

22.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai

23.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0093, nodošanu atsavināšanai

24.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

25.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.476 „Par zemes gabala iedalīšanu nomā”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte