Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

322
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 8.augustā, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko mākslas centram

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs A.Burunovs

 

 

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” apropriācijas pārdali speciālā budžeta programmā „Dabas resursu nodoklis”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns

 

 

3.

Par apropriācijas palielināšanu PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktores p.i. R.Tukišs

 

 

4.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali

5.

Par atļauju slēgt ilgtermiņa Pakalpojuma līgumu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Daugavpils pilsētas izglītības iestādei no 01.09.2019. līdz 30.08.2022.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas p.i. I.Sprindžuka

 

 

6.

Par atbalstu projektam „Kapacitātes paaugstināšana – sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām”

7.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” un apropriācijas grozīšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

8.

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/17/I/002 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

9.

Par līdzekļu ieplānošanu 2020.gada un 2021.gada budžetā projektam „Rīteiropas vērtības”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

10.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” vadītājs A.Rudzs

 

 

11.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

12.

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai

13.

Par nekustamā īpašuma „387.km” – 3, Daugavpilī, atsavināšanu

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301008, Dravnieku ielā 115, Daugavpilī, pārdošanu

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000040061, Puškina ielas 53 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 050000310921, Dravnieku ielā 21, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

17.

Par nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un pārdošanu izsolē

18.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumā Nr.156

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017204, iznomāšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs