Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

323
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 6.jūnijā, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Krievu kultūras centrs”

2.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram „Jaunība”

 

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

 

3.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 

 

4.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „TOY metodes iekļaušanai”

5.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam „Darbīgās kopienas”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperts projektu jautājumos E.Balode

 

 

6.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 09.08.2018. lēmumā Nr.401 „Par atbalstu projektam „Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.05.2017. lēmumā Nr.253 „Par atbalstu projektam „Rīteiropas vērtības”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos A.Mahļins

 

 

8.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Volejbola klubs miLATss” no pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts”

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

 

10.

Par SIA „Daugavpils ūdens” 2018.gada peļņas neizmaksāšanu dividendēs

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību nodaļas jurists N.Jefimovs

 

 

11.

Par grozījumu 2014.gada 23.decembra lēmumā Nr.625 „Par noteikumu apstiprināšanu”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

 

 

12.

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100026, Balvu ielā 61B, Daugavpilī, pārdošanu

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102233 Balvu ielā 1C k-4 - 129, Daugavpilī, pārdošanu

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102738, Balvu ielā 1C k-5 - 245, Daugavpilī, pārdošanu

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101352, Balvu ielā 1C k-15 - 544, Daugavpilī, pārdošanu

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102826, Balvu ielā 1C k-27 - 852, Daugavpilī, pārdošanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281426, Butļerova ielā 1 k-5 - 81, Daugavpilī, pārdošanu

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000250520, Čiekuru ielā 9A, 6, Daugavpilī, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312430, 5.Dāliju ielā 4, Daugavpilī, pārdošanu

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000350110, Vaļņu ielā 4B, Daugavpilī, pārdošanu

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000371720, Ventas ielā 10D, Daugavpilī, pārdošanu

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260317, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

24.

Par nekustamā īpašuma Komunālā ielā 5-4, Daugavpilī, atsavināšanu

25.

Par dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai

26.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 nodošanu atsavināšanai

27.

Par PĀRJAUNOJUMA LĪGUMA 2014.gada 20.novembrī PĀRJAUNOTĀ 2012.gada 2.maija Zemesgabala nomas līgumā Nr.DK 14 Daugavpilī, Imantas un Teātra ielu krustojumā, darbības termiņa pagarināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte