Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

130
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 23.maijā, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” apropriācijas pārdali speciālā budžeta programmā „Dabas resursu nodoklis”

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” apropriācijas pārdali un palielināšanu pamatbudžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

3.

Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmi un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

4.

Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

5.

Par izstāšanos no biedrības „Latvijas zinātnes centru apvienība”, deleģēšanas līguma ar biedrības „Latvijas zinātnes centru apvienība” izbeigšanu, jauniešu Zinātkāres centra „ZINOO Daugavpils” nodošanu Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram „Jaunība”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

 

 

6.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja direktore I.Paura

 

 

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.597 „Par atbalstu projektam”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

8.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Volejbola klubs „Ezerzeme” no pamatbudžeta programmas „Sporta organizāciju atbalsts”

9.

Par finansējumu SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” augstas klases sasniegumu sportam

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

 

10.

Par finansējuma piešķiršanu filmu konkursa projekta atbalstīšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja K.Daņilova

 

 

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052013, Aizpilsētas ielā 20, Daugavpilī, pārdošanu

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101911, Balvu ielā 1C k-2 - 100, Daugavpilī, pārdošanu

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102231, Balvu ielā 1C k-4 - 127, Daugavpilī, pārdošanu

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102232, Balvu ielā 1C k-4 - 128, Daugavpilī, pārdošanu

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101355, Balvu ielā 1C k-15 - 547, Daugavpilī, pārdošanu

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311914, Dāliju ielā 23, Daugavpilī, pārdošanu

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370142, Liliju ielas 2 rajons, Daugavpils, pārdošanu

18.

Par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.7 nodošanu atsavināšanai

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181506, nomas tiesību izsoli

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017713, nomas tiesību izsoli

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017751, nomas tiesību izsoli

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, daļas nomas tiesību izsoli

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012402, daļas nomas tiesību izsoli

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte